เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0

"กบจูเนียร์ ปี 9 ไทยแลนด์ 4.0"
เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ ประชันทุกทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ชิงรางวัล และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาตอนต้น และสถาบันการศึกษานอกระบบ โหลดข้อมูลและใบตอบรับได้ที่
คู่มือกบจูเนียร์ปี 9 : https://drive.google.com/open?id=0B49DLO-bKx2bbkdLbHFjd0hHbWM

18578952_1507919069229572_1255185310_n.jpg