ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ krooparivut.com

รายวิชาล่าสุด

ผู้เรียนสามารถเลือกรายการ รายวิชาที่ต้องการเข้าเรียนในรายวิชาล่าสุด หรือ คลิกเลือกที่เมนู "วิชาที่เปิดสอน" ในส่วนเมนูด้านบน
จากนั้นทำงาน เข้าสู้ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ผู้สอนได้กำหนดให้


ผู้สอน

ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเข้าสู่บทเรียน ด้วยวิธีการเลือกผู้สอน จากนั้นจะพบกับ รายการกลุ่มรายวิชาที่ผู้สอนได้เปิดการเรียนการสอนไว้
จากนั้นทำงาน เข้าสู้ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ผู้สอนได้กำหนดให้

ผู้สอน

ครูปริวัตร มะดาศรี

เปิดสอนจำนวน: 6 รายวิชา

+วิชาที่เปิดสอน

ผลงานนักเรียน

รายการผลงานเด่นของนักเรียนในแต่ละรายวิชาที่ผู้สอนกำหนดให้แสดงผลในหน้าเว็บไซต์